rTMS behandeling

hulp bij depressie, angst, dwang en chronische pijn

rTMS: repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

rTMS is een nieuwe technologie die bij verschillende hersengerelateerde problemen kan worden toegepast. Deze vorm van neuromodulatie gebruikt magnetische pulsen die via een spoel worden gericht op specifieke locaties in de hersenschors. De magnetische pulsen, die aanvoelen als tikjes op de hoofdhuid, gaan door de schedel heen. Zo kunnen hersengebieden worden gestimuleerd die een directe relatie hebben met de klachten van de patiënt. Afhankelijk van de aard van de problemen wordt het gebied via hogere frequenties (het aantal pulsen per seconde) aangespoord tot meer activiteit of juist afgeremd mbv lage frequenties. Zo wordt bijvoorbeeld bij chronische pijn meestal de motorische hersenschors gestimuleerd met hoogfrequente pulsen en bij angststoornissen meestal de rechter prefrontale schors met laagfrequente pulsen. 

rTMS staat inmiddels al ruim 15 jaar volop in belangstelling van de wetenschap, waardoor er inmiddels vele honderden onderzoeken zijn afgerond naar het effect van rTMS bij allerlei uiteenlopende aandoeningen. Op basis van de huidige stand van zaken van het onderzoek behandelen wij momenteel: depressiviteit (waaronder ook bipolaire stoornis en dysthyme stoornis), angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornis en chronische pijn. De behandeling is effectief en veilig. Wij bieden in de meeste gevallen uitgebreide vergoedingsmogelijkheden. In het geval van een “niet-behandelbare” depressie (daar is sprake van wanneer medicatie en gedragstherapie na een jaar nog niet hebben geholpen) worden de rTMS-behandelingen 100% vergoed, wanneer van de huisarts een verwijzing krijgt voor specialistische ggz.

Bij depressie 100% vergoed

Veilig & effectief

Wetenschappelijk

Waar het bij andere therapieën vaak gebruikelijk is de behandelingen over een langere periode te verspreiden, is dat bij behandeling met rTMS niet noodzakelijk. Het is namelijk ook mogelijk om binnen een kort tijdsbestek intensief te behandelen, waarbij dagelijks meerdere rTMS-sessies worden gedaan. Het op deze wijze concentreren van de behandelingen geeft grote logistieke voordelen en behalve dat, weet de patiënt ook eerder of de behandeling aanslaat en kan bij succes een stuk eerder van de klachten af zijn dan bij een minder intensief traject. Intensief behandelen is uiteraard optioneel, u kunt er ook voor kiezen om de gebruikelijke drie behandelingen per week te doen.

Voordat de eerste behandeling plaatsvindt registreren we eerst uw EEG. Deze scan brengt uw hersengolven in kaart zodat we kunnen inschatten wat de relatie is tussen het klachtenbeeld en de EEG-scan. Hiermee leren we ook relaties te leggen tussen de verschillende EEG-beelden en de kans van slagen met rTMS en bovendien welk type rTMS-behandeling de grootste kans van slagen heeft. Ook gebruiken we het EEG om na te gaan of er geen sprake is van zgn. epileptiforme activiteit. Dit komen we zelden tegen maar kan een contra-indicatie zijn voor rTMS.

U bent bij ons team in goede handen, we hebben jarenlange ervaring op het gebied van neuromodulatie en psychische ondersteuning!

Versnelde, intensieve behandeling mogelijk

Inclusief qEEG-scan

Ervaren & geschoold personeel