Angst

rTMS bij gegeneraliseerde angst

Bij angst en psychologisch trauma weet het brein niet goed om te gaan met de verwerking van “gevaar”. Bij angst is er een verminderde controle vanuit het voorste gedeelte van het brein op de dieper gelegen hersengebieden die onderdeel uitmaken van het limbisch systeem, ons “emotionele brein”. Een dergelijke ontregeling kan er toe leiden dat iemand angstig wordt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor de angstreactie valt aan te wijzen.

De meest voorkomende angststoornissen zijn: gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis en post traumatische stress-stoornis (PTSS). Veel patiënten die te maken hebben met een angststoornis hebben niet voldoende baat bij medicijngebruik en cognitieve gedragstherapie. Een recente (2019) wetenschappelijke review en meta-analyse naar het effect van rTMS bij angststoornissen en PTSS concludeert dat rTMS een duidelijk significant effect heeft en vaak tot volledig herstel leidt bij Gegeneraliseerde Angst en PTSS. Het effect op de andere angststoornissen is vooralsnog minder overtuigend, omdat ze minder vaak onderzocht zijn.

Bij angststoornissen richt rTMS-behandeling zich in op de rechter prefrontaalkwab, waar zowel laagfrequente als hoogfrequente stimulatie tot het gewenste effect kan leiden. Desgewenst kunt u rTMS combineren met cognitieve gedragstherapie.

locatie en frequentie

Rechter dorsolaterale prefrontale cortex 1hz, 10hz of 20hz.

duur behandeling

20 tot 30 sessies

duur sessie

15-30 minuten per sessie

Vraag & Antwoord

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding op psychisch vlak tijdens het rTMS-traject dan is dat mogelijk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de rTMS-behandeling (wanneer na een jaar medicatie en gedragstherapie onvoldoende hebben opgeleverd) via de specialistische GG, dan is een combinatie met cognitieve gedragstherapie een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Gedragstherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ja, rTMS is een veilige therapie. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw persoonlijkheid verandert, uw geheugen verslechtert of dat de behandeling ten koste gaat van uw cognitie in het algemeen. Wanneer de therapie aan slaat en het brein efficiënter gaat functioneren heeft dit vaak juist positieve gevolgen op cognitieve processen. Mbv een EEG-scan wordt nagegaan of er sprake is van epileptiforme activiteit, dit wordt zelden waargenomen maar kan een aanleiding zijn om niet te behandelen met rTMS.

Afhankelijk van de intensiteit van de magnetische pulsen ervaren mensen soms een lichte pijn op de locatie waar de spoel op gericht is, dit is slechts een tijdelijk effect omdat de huid eraan went. Soms hebben cliënten tijdelijk lichte hoofdpijn na een behandeling. ook dit trekt vaak snel weer weg.

 

Ja versnelde rTMS is mogelijk. Wanneer u binnen zo kort mogelijke tijd wil worden geholpen of wanneer u bv. verder weg woont, dan kan intensieve behandeling uitkomst bieden. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten.

Er zijn twee redenen voor ons om bij aanvang van de therapie een EEG af te nemen. Het EEG kan nl. helpen richting te geven aan welk type behandeling de meeste kans van slagen heeft. En bovendien wordt het EEG gebruikt om na te gaan op eventuele epileptiforme activiteit. Dit is zeldzaam maar kan een reden zijn om niet met de behandeling te beginnen.

Het EEG is pijnloos en ongevaarlijk, u hoeft niet te stoppen met medicatie voor de EEG-registratie.