Chronische pijn

rTMS helpt bij chronische pijn

Naar schatting zijn er in Nederland ruim twee miljoen mensen met chronische pijn. Leven met pijn heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en leidt tot allerlei beperkingen. Vaak zijn chronische pijnklachten niet eenvoudig te herleiden tot een duidelijke lichamelijke oorzaak. Pijnmedicatie en therapieën werken dan vaak nauwelijks, of niet afdoende. Anders dan bij acute, kortdurende pijn lijkt er bij chronische pijn sprake van een situatie waarin het brein vast lijkt te zitten in een situatie waarin het de pijn zelf creëert en in stand houdt. Dus zonder dat er vanuit de periferie daadwerkelijk een pijnprikkel binnenkomt. In dat geval blijft het brein als het ware “hangen” in een oude pijn-imprint waarbij de oorspronkelijke bron van de pijn niet meer aanwezig is. Hierbij vormt zich een “roodgloeiend” neuraal circuit dat doelloos zijn pijnlijke invloed blijft uitoefenen.

Via activatie van de motorische cortex kan rTMS het pijncircuit te onderbreken. Ten opzichte van pijnmedicatie heeft het het voordeel dat het direct daar zijn invloed uitoefent waar we bewust worden van de pijn: de hersenen. En dit zonder de schadelijke bijwerkingen die pijnmedicatie vaak met zich meebrengt!

locatie en frequentie

motorische cortex li/re 10hz
linker prefrontaalkwab 10hz

duur behandeling

20 tot 30 sessies

duur sessie

20-40 minuten per behandeling

Vraag & Antwoord

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding op psychisch vlak tijdens het rTMS-traject dan is dat mogelijk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de rTMS-behandeling (wanneer na een jaar medicatie en gedragstherapie onvoldoende hebben opgeleverd) via de specialistische GG, dan is een combinatie met cognitieve gedragstherapie een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Gedragstherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ja, rTMS is een veilige therapie. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw persoonlijkheid verandert, uw geheugen verslechtert of dat de behandeling ten koste gaat van uw cognitie in het algemeen. Wanneer de therapie aan slaat en het brein efficiënter gaat functioneren heeft dit vaak juist positieve gevolgen op cognitieve processen. Mbv een EEG-scan wordt nagegaan of er sprake is van epileptiforme activiteit, dit wordt zelden waargenomen maar kan een aanleiding zijn om niet te behandelen met rTMS.

Afhankelijk van de intensiteit van de magnetische pulsen ervaren mensen soms een lichte pijn op de locatie waar de spoel op gericht is, dit is slechts een tijdelijk effect omdat de huid eraan went. Soms hebben cliënten tijdelijk lichte hoofdpijn na een behandeling. ook dit trekt vaak snel weer weg.

 

Ja versnelde rTMS is mogelijk. Wanneer u binnen zo kort mogelijke tijd wil worden geholpen of wanneer u bv. verder weg woont, dan kan intensieve behandeling uitkomst bieden. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten.

Er zijn twee redenen voor ons om bij aanvang van de therapie een EEG af te nemen. Het EEG kan nl. helpen richting te geven aan welk type behandeling de meeste kans van slagen heeft. En bovendien wordt het EEG gebruikt om na te gaan op eventuele epileptiforme activiteit. Dit is zeldzaam maar kan een reden zijn om niet met de behandeling te beginnen.

Het EEG is pijnloos en ongevaarlijk, u hoeft niet te stoppen met medicatie voor de EEG-registratie.