Depressie

rTMS: een veilig alternatief voor anti-depressiva

Hoewel de precieze oorzaak voor depressiviteit nog niet helemaal duidelijk is, gaat de huidige gangbare wetenschappelijke theorie er vanuit dat depressie samenhangt met verminderde activiteit van de neurale netwerken van het brein die zijn betrokken bij emotie en motivatie. Depressiviteit heeft vaak ontwrichtende gevolgen in het dagelijks leven van de patiënt en zijn of haar directe omgeving. Helaas werken medicatie en gedragstherapie lang niet altijd. rTMS werkt via een geheel andere route, namelijk direct via stimulatie van het brein zelf.

Bij depressiviteit richten de rTMS-behandelingen zich op het stimuleren van de linker óf rechter prefrontaalkwab. Dit gebied is een belangrijke schakel in de neurale netwerken die verstoord kunnen raken bij depressiviteit. Zo speelt het bijvoorbeeld een essentiële rol bij het reguleren van emoties. rTMS kan via hoogfrequente pulsen de linker prefrontaalkwab aanwakkeren tot meer activiteit en met laagfrequente pulsen, die een remmend effect hebben op hersenweefsel, de rechter prefrontaalkwab tot kalmte manen.

De aard van de depressie bepaald of er wordt begonnen met de linker- of de prefrontaalkwab. Soms is het noodzakelijk om de prefrontaalkwab aan beide kanten te stimuleren. Er is een goede kans van slagen dat de depressie afneemt in intensiteit of helemaal verdwijnt. De kans op succes neemt toe wanneer rTMS wordt gecombineerd met cognitieve gedragstherapie.

locatie en frequentie

Linker dorsolaterale prefrontale cortex 10 hz Rechter dorsolaterale prefrontale cortex 1hz

duur behandeling

20 tot 30 sessies

duur sessie

18-38 minuten per sessie

Vraag & Antwoord

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding op psychisch vlak tijdens het rTMS-traject dan is dat mogelijk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de rTMS-behandeling (wanneer na een jaar medicatie en gedragstherapie onvoldoende hebben opgeleverd) via de specialistische GG, dan is een combinatie met cognitieve gedragstherapie een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Gedragstherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ja, rTMS is een veilige therapie. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw persoonlijkheid verandert, uw geheugen verslechtert of dat de behandeling ten koste gaat van uw cognitie in het algemeen. Wanneer de therapie aan slaat en het brein efficiënter gaat functioneren heeft dit vaak juist positieve gevolgen op cognitieve processen. Mbv een EEG-scan wordt nagegaan of er sprake is van epileptiforme activiteit, dit wordt zelden waargenomen maar kan een aanleiding zijn om niet te behandelen met rTMS.

Afhankelijk van de intensiteit van de magnetische pulsen ervaren mensen soms een lichte pijn op de locatie waar de spoel op gericht is, dit is slechts een tijdelijk effect omdat de huid eraan went. Soms hebben cliënten tijdelijk lichte hoofdpijn na een behandeling. ook dit trekt vaak snel weer weg.

Ja versnelde rTMS is mogelijk. Wanneer u binnen zo kort mogelijke tijd wil worden geholpen of wanneer u bv. verder weg woont, dan kan intensieve behandeling uitkomst bieden. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten.

Er zijn twee redenen voor ons om bij aanvang van de therapie een EEG af te nemen. Het EEG kan nl. helpen richting te geven aan welk type behandeling de meeste kans van slagen heeft. En bovendien wordt het EEG gebruikt om na te gaan op eventuele epileptiforme activiteit. Dit is zeldzaam maar kan een reden zijn om niet met de behandeling te beginnen.

Het EEG is pijnloos en ongevaarlijk, u hoeft niet te stoppen met medicatie voor de EEG-registratie.

Wanneer u een jaar lang tevergeefs in behandeling bent voor een depressie (medicatie, gedragstherapie), dan kan de rTMS-behandeling bij ons volledig worden vergoed via de specialistische GGZ. In alle andere gevallen is de vergoeding vaak gedeeltelijk, via de aanvullende polis. Dit loopt via ons lidmaatschap bij het NFG, er wordt dan een andere omschrijving van de therapie gebruikt.e?