OCS

Obsessief-compulsieve stoornis

Kenmerkend voor een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) zijn dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). OCS heeft een grote impact op het dagelijks leven van de patiënt en is vaak moeilijk te behandelen. Als therapie wordt vaak een combinatie van medicatie (gericht op de serotonine-huishouding) en gedragstherapie aangeboden. Voor sommige patiënten werkt deze combinatie genoeg om het leven dragelijker te maken maar voor een grote groep mensen leidt een dergelijke benadering nauwelijks tot verbetering.

rTMS biedt een nieuwe manier om de symptomen van OCS te lijf te gaan door het gericht stimuleren van de verstoorde hersengebieden die ermee samenhangen. De laatste jaren heeft het wetenschappelijk bewijs zich opgestapeld dat rTMS een sterk positief effect kan hebben op OCS-symptomen. rTMS richt zijn pijlen met name op de zgn pre-supplementary motor area (SMA) mbv laagfrequente stimulatie. Stimulatie van de SMA leidt tot normalisatie van een verstoord neuraal circuit met als gevolg dat patiënten makkelijker kunnen omgaan met de dwangklachten.

Indien gewenst kunnen de rTMS-behandelingen worden gecombineerd met cognitieve gedragstherapie.

locatie en frequentie

Supplementaire motorische schors 1hz Rechter prefrontaalkwab 1hz

duur behandeling

20 tot 30 sessies

duur sessie

ongeveer 30 minuten per behandeling

Vraag & Antwoord

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding op psychisch vlak tijdens het rTMS-traject dan is dat mogelijk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de rTMS-behandeling (wanneer na een jaar medicatie en gedragstherapie onvoldoende hebben opgeleverd) via de specialistische GG, dan is een combinatie met cognitieve gedragstherapie een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Gedragstherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ja, rTMS is een veilige therapie. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw persoonlijkheid verandert, uw geheugen verslechtert of dat de behandeling ten koste gaat van uw cognitie in het algemeen. Wanneer de therapie aan slaat en het brein efficiënter gaat functioneren heeft dit vaak juist positieve gevolgen op cognitieve processen. Mbv een EEG-scan wordt nagegaan of er sprake is van epileptiforme activiteit, dit wordt zelden waargenomen maar kan een aanleiding zijn om niet te behandelen met rTMS.

Afhankelijk van de intensiteit van de magnetische pulsen ervaren mensen soms een lichte pijn op de locatie waar de spoel op gericht is, dit is slechts een tijdelijk effect omdat de huid eraan went. Soms hebben cliënten tijdelijk lichte hoofdpijn na een behandeling. ook dit trekt vaak snel weer weg.

 

Ja versnelde rTMS is mogelijk. Wanneer u binnen zo kort mogelijke tijd wil worden geholpen of wanneer u bv. verder weg woont, dan kan intensieve behandeling uitkomst bieden. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten.

Er zijn twee redenen voor ons om bij aanvang van de therapie een EEG af te nemen. Het EEG kan nl. helpen richting te geven aan welk type behandeling de meeste kans van slagen heeft. En bovendien wordt het EEG gebruikt om na te gaan op eventuele epileptiforme activiteit. Dit is zeldzaam maar kan een reden zijn om niet met de behandeling te beginnen.

Het EEG is pijnloos en ongevaarlijk, u hoeft niet te stoppen met medicatie voor de EEG-registratie.