Over ons

Dr. Ruud Kortekaas

pubmed publicaties

Ruud toonde als kind al veel belangstelling in de hersenen. Is ons bewustzijn inderdaad, zoals veel wetenschappers geloven, een product van onze hersenen?  Zijn vroege fascinatie voor het brein resulteerde later in een doctoraat over het effect van elektrische hersenstimulatie op hersengolven. Ruud werkte aanvankelijk als research scientist bij een farmaceut aan nieuwe angstremmers en antidepressiva. Aan het UMCG kreeg hij later de gelegenheid om PET, MRI en rTMS toe te passen bij neurologische, psychiatrische en pijnpatiënten. Eind 2004 kreeg Ruud belangstelling voor de invloed die magnetische velden hebben op hersengolven daarmee op klachtenbeelden. In 2013 kwam, na veel vijven en zessen, ons eerste wetenschappelijke artikel over pijnvermindering door magnetische velden uit.

Paul du Jour, klinisch psycholoog

In 2009 heeft Paul in Dordrecht Neuroscan opgericht, een GGZ-instelling voor basis- en specialistische GGZ met tegenwoordig een samenwerkingsverband met rTMS.nu. Paul is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Paul volgt op de voet alle nieuwe ontwikkelingen om psychische klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Neuromodulatie-technieken hebben al jarenlang zijn bijzondere interesse en hij ziet de voordelen van een gecombineerde aanpak van psychologische hulp en vormen van neuromodulatie als neurofeedback en rTMS. Hij is lid van de secties neuropsychologie en neurofeedback van het Nederlands Instituut van Psychologen en in het bezit van de titel BCN de Biofeedback Certification International Alliance. 

drs. Peter de Groot, neuropsycholoog

Peter studeerde begin 2000 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gedurende zijn afstudeeronderzoek onder hoede van dr. Eric Scherder kwam Peter voor het eerst in de praktijk in aanraking met hersenstimulatie. Het betrof hier een onderzoek naar de invloed van de stimulatie van de huid op cognitief verval door veroudering. Hierna was de interesse in het van buiten af beïnvloeden van hersenfuncties gewekt. Peter heeft zich na zijn studie verder gespecialiseerd in EEG-analyse, neurofeedback en rTMS. Dat is het leuke van  neuropsychologie, dat het een vakgebied is waarin je je kunt blijven ontwikkelen, of sterker nog: moet blijven ontwikkelen, om enigszins op de hoogte te blijven van de enorme hoeveelheid research van de laatste jaren op dit gebied.