rTMS

repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

rTMS: hoe werkt het?

rTMS maakt het mogelijk om gebieden in de hersenschors die overactief zijn of juist niet actief genoeg, geleidelijk te herstellen richting gezond functioneren. Door de behandeling regelmatig te herhalen krijgt het brein als het ware telkens een zetje in de goede richting waardoor het steeds makkelijker wordt om weer op eigen kracht, efficiënt en gebalanceerd te kunnen functioneren. De therapie maakt hiervoor gebruik van magnetische pulsen die via een spoel op de schedel worden gericht. De regelmaat of frequentie van de pulsen, die een aantal centimeter diep de hersenen in gaan, bepaalt het effect op het gedeelte van de hersenschors waar de stimulatie plaatsvindt. Pulsen met een frequentie van minder dan vijf keer per seconde (5 Hertz) hebben een remmend effect op de ondergelegen hersenschors, terwijl de frequenties erboven juist een activerend effect hebben.

Correcte plaatsing van de spoel is erg belangrijk omdat de pulsen, die aanvoelen als tikjes op de hoofdhuid, nauwgezet een specifiek hersengebied beïnvloeden. Ter illustratie: bij de eerste behandeling wordt eerst de intensiteit van de puls bepaalt die er nog nét voor kan zorgen dat één van de vingers tot beweging komt, door de spoel precies te richten op het  gedeelte van de motorische schors dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de betreffende vinger.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van rTMS bij tal van hersengerelateerde problemen als depressiviteit, angst, chronische pijn, dwangklachten, fibromyalgie, hersentrauma, verslaving etc. Deze wetenschappelijke interesse heeft er toe geleid dat rTMS inmiddels een naar wetenschappelijke normen volwaardige therapie is, die in het geval van moeilijk behandelbare depressiviteit volledig vergoed wordt.

Voor wie?

  • bij depressiviteit
  • bij gegeneraliseerde angst
  • bij obsessief compulsieve stoornis
  • bij chronische pijn

Voor wie niet?

  • onder 18 jaar oud
  • bij epilepsie
  • bij hersentrauma/neurochirurgie
  • bij zwangerschap
  • bij intracraniaal implantaat, cochleair implantaat, pacemaker

Afspreken, en dan?

Wanneer uit het eerste telefonische of email-contact blijkt dat rTMS een geschikte therapie voor u is, kan op korte termijn begonnen worden met de behandelingen. Afhankelijk van uw mogelijkheden worden minimaal 3 afspraken per week ingepland, dagelijks afspreken voor één of meerdere behandelingen is ook mogelijk.  De behandelingen zelf duren tussen 20-35 minuten, afhankelijk van de hulpvraag en het hersengebied dat wordt gestimuleerd. Het totaal aan benodigde behandelingen ligt meestal tussen de 20-30. Bij de eerste afspraak wordt een EEG-scan gemaakt en de motor-threshold (de intensiteit nodig voor het bewegen van een vinger) bepaald, deze verschilt per persoon en is nodig voor het inschatten van de juiste intensiteit voor behandeling.  Wanneer na 10 á 15 behandelingen blijkt dat de therapie niet aanslaat wordt de behandeling gestopt.

Wanneer u in aanmerking komt voor volledige vergoeding is er een verwijzing van de huisarts nodig voor specialistische ggz. In alle andere gevallen is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wat zijn de kosten?

EEG registratie:    225,-

rTMS bij depressie met s-ggz verwijzing:  volledige vergoeding

cognitieve gedragstherapie:  vergoeding uit de basiszorg ggz

De kosten voor rTMS die niet onder specialistische-ggz valt zijn afhankelijk van een aantal factoren. Meestal wordt er in dit geval ook gedeeltelijk vergoed, via ons lidmaatschap bij het NFG en de aanvullende polis. Neemt u contact met ons op voor meer informatie!

 

Vraag & Antwoord

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding op psychisch vlak tijdens het rTMS-traject dan is dat mogelijk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de rTMS-behandeling (wanneer na een jaar medicatie en gedragstherapie onvoldoende hebben opgeleverd) via de specialistische GGZ, dan is een combinatie met cognitieve gedragstherapie een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Gedragstherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ja, rTMS is een veilige therapie. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw persoonlijkheid verandert, uw geheugen verslechtert of dat de behandeling ten koste gaat van uw cognitie in het algemeen. Wanneer de therapie aan slaat en het brein efficiënter gaat functioneren heeft dit vaak juist positieve gevolgen op cognitieve processen. Mbv een EEG-scan wordt nagegaan of er sprake is van epileptiforme activiteit, dit wordt zelden waargenomen maar kan een aanleiding zijn om niet te behandelen met rTMS.

Afhankelijk van de intensiteit van de magnetische pulsen ervaren mensen soms een lichte pijn op de locatie waar de spoel op gericht is, dit is slechts een tijdelijk effect omdat de huid eraan went. Soms hebben cliënten tijdelijk lichte hoofdpijn na een behandeling. ook dit trekt vaak snel weer weg.

Ja versnelde rTMS is mogelijk. Wanneer u binnen zo kort mogelijke tijd wil worden geholpen of wanneer u bv. verder weg woont, dan kan intensieve behandeling uitkomst bieden. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten.

Er zijn twee redenen voor ons om bij aanvang van de therapie een EEG af te nemen. Het EEG kan nl. helpen richting te geven aan welk type behandeling de meeste kans van slagen heeft. En bovendien wordt het EEG gebruikt om na te gaan op eventuele epileptiforme activiteit. Dit is zeldzaam maar kan een reden zijn om niet met de behandeling te beginnen.

Het EEG is pijnloos en ongevaarlijk, u hoeft niet te stoppen met medicatie voor de EEG-registratie.

Wanneer u een jaar lang tevergeefs in behandeling bent voor een depressie (medicatie, gedragstherapie), dan kan de rTMS-behandeling bij ons volledig worden vergoed via de specialistische GGZ. In alle andere gevallen is de vergoeding vaak gedeeltelijk, via de aanvullende polis. Dit loopt via ons lidmaatschap bij het NFG, er wordt dan een andere omschrijving van de therapie gebruikt.e? 

Ja, uit recentelijk onderzoek (2019) blijkt dat wanneer eerdere rTMS-behandeling niet het beoogde effect heeft gehad, er nog altijd een goede kans bestaat dat een 2e poging wél gaat werken.