bel voor een afspraak of gratis kennismaking!

rTMS behandeling

bij depressie, angst- en dwangklachten

rTMS - transcraniale magneetstimulatie

rTMS is een nieuwe therapie voor de behandeling van depressiviteit en dwangklachten, waarbij met magnetische pulsen de hersenschors wordt gestimuleerd. Afhankelijk van het gebruikte ritme van de pulsen heeft rTMS een activerend of remmend effect op het desbetreffende hersengebied. Hierdoor is het mogelijk om zwak functionerende hersengebieden te versterken of overactieve hersengebieden tot bedaren te brengen. 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van rTMS op verschillende problemen die samenhangen met het functioneren van het brein, in het bijzonder naar de invloed ervan op depressiviteit. Inmiddels heeft de therapie genoeg wetenschappelijk gewicht om vanuit de basisverzekering vergoed te worden.

In de praktijk wordt rTMS wordt vooral toegepast bij depressiviteit (incl. dysthyme en  bipolaire stoornis) en OCS, maar ook bij gegeneraliseerde angst kan rTMS-behandeling effectief zijn.

rTMS bij depressie

rTMS biedt nieuw perspectief op de behandeling van depressie wanneer medicatie en gedragstherapie niet het gewenste effect hebben gebracht. De meerderheid van de patiënten met depressiviteit reageert goed op de behandeling, waarbij een gedeelte van de cliënten volledig herstelt en een gedeelte zodanig dat het leven weer een stuk draaglijker wordt. 

rTMS bij dwangklachten

Bij een Obsessief Compulsieve Stoornis gaat er iets mis in het vermogen van bepaalde hersengebieden om iets “af te ronden” en los te laten. Het brein blijft ahw hangen in een patroon waar het niet eenvoudig uitkomt met alleen medicatie of gedragstherapie. Door hersengebieden te stimuleren die een sleutelrol spelen in het OCS-patroon kan rTMS uitkomst bieden.

rTMS kan mbv een magnetische puls zwak functionerende gebieden in de hersenschors helpen activeren of overactieve hersengebieden juist helpen af te remmen. Hoogfrequente (snelle) stimulatie heeft een activerende invloed op het hersengebied dat wordt gestimuleerd en via laagfrequentie stimulatie wordt het ondergelegen hersengebied juist afgeremd.

Naast rTMS-behandeling bieden we ook andere vormen van neuromodulatie aan zoals sLORETA-neurofeedback en pEMF (pulsed electromagnetic field). Voorafgaand aan de behandeling maken we een qEEG-analyse, een soort hersenscan die veel informatie geeft over de hersenfuncties. We zijn met een klein maar ervaren team wat een persoonlijke aanpak mogelijk maakt. 

rTMS wordt vaak gecombineerd met gedragstherapie, enerzijds omdat deze combinatie ertoe leidt dat beide behandelvormen elkaar versterken in effectiviteit en anderzijds is het een voorwaarde voor rTMS om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. De gedragstherapie wordt uitgevoerd door Sol-psychotherapie.

Sol heeft als doel om zonder wachttijden te werken, u kunt gewoonlijk dus altijd binnen korte termijn starten en u heeft altijd uw eigen psycholoog. De behandelingen zijn intensief en gericht op een duidelijke, vooraf afgesproken doelstelling. Ook wordt de therapie afgestemd op de wensen van de cliënt, zodat u het contact met de psycholoog heeft op de manier zoals u het wilt en op de momenten dat u het wenst. Het intakeproces en de gedragstherapie wordt online aangeboden. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en u bent bovendien geen tijd meer kwijt aan heen- en weer gereis.

Bel voor meer informatie: 085-3032861.