bel voor meer informatie

rTMS behandeling

bij depressie, angst- en dwangklachten

rTMS - transcraniale magneetstimulatie

rTMS is een nieuwe therapie voor de behandeling van depressiviteit en dwangklachten, waarbij met magnetische pulsen de hersenschors wordt gestimuleerd. Afhankelijk van het gebruikte ritme van de pulsen heeft rTMS een activerend of remmend effect op het desbetreffende hersengebied. Hierdoor is het mogelijk om zwak functionerende hersengebieden te versterken of overactieve hersengebieden tot bedaren te brengen. 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van rTMS op verschillende problemen die samenhangen met het functioneren van het brein, in het bijzonder naar de invloed ervan op depressiviteit. Inmiddels heeft de therapie genoeg wetenschappelijk gewicht om vanuit de basisverzekering vergoed te worden.

In de praktijk wordt rTMS vooral toegepast bij depressiviteit (incl. dysthyme en  bipolaire stoornis) en OCS, maar ook bij gegeneraliseerde angst kan rTMS-behandeling effectief zijn.

rTMS bij depressie

rTMS biedt nieuw perspectief op de behandeling van depressie wanneer medicatie en gedragstherapie niet het gewenste effect hebben gebracht. De meerderheid van de patiënten met depressiviteit reageert goed op de behandeling, waarbij een gedeelte van de cliënten volledig herstelt en een gedeelte zodanig dat het leven weer een stuk draaglijker wordt. 

rTMS bij dwangklachten

Bij een Obsessief Compulsieve Stoornis gaat er iets mis in het vermogen van bepaalde hersengebieden om iets “af te ronden” en los te laten. Het brein blijft ahw hangen in een patroon waar het niet eenvoudig uitkomt met alleen medicatie of gedragstherapie. Door hersengebieden te stimuleren die een sleutelrol spelen in het OCS-patroon kan rTMS uitkomst bieden.

rTMS kan mbv een magnetische puls zwak functionerende gebieden in de hersenschors helpen activeren of overactieve hersengebieden juist helpen af te remmen. Hoogfrequente (snelle) stimulatie heeft een activerende invloed op het hersengebied dat wordt gestimuleerd en via laagfrequentie stimulatie wordt het ondergelegen hersengebied juist afgeremd.

Naast rTMS-behandeling bieden we ook andere vormen van neuromodulatie aan zoals sLORETA-neurofeedback en pEMF (pulsed electromagnetic field). Voorafgaand aan de behandeling maken we een qEEG-analyse, een soort hersenscan die veel informatie geeft over de hersenfuncties. We zijn met een klein maar ervaren team wat een persoonlijke aanpak mogelijk maakt. 

Online gesprekstherapie

Wanneer de rTMS-behandelingen vergoed kunnen worden via de basisverzekering wordt deze gecombineerd met online gesprekstherapie door een van onze psychologen. Voorafgaand hebben we een geldige verwijzing nodig van uw huisarts (of andere doorverwijzer) hierna maken we een afspraak met u voor de intake. Daarna kan de behandeling gelijk beginnen. Gewoonlijk worden er 2-3 rTMS behandelingen per week gedaan en is er wekelijks een gesprek met de psycholoog. De duur en regelmaat van de gesprekken hangen mede af van de behoefte bij de cliënt en de inschatting van de psycholoog. Het grote voordeel van online gesprekken is dat dit flink kan schelen in reistijd en het hierdoor makkelijker is flexibel in te plannen. 

rTMS versterkt het effect van psychologische behandeling en vice versa, zo bleek uit onderzoek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zorgverzekeraars de combinatie van beiden als voorwaarde stellen voor vergoeding van het rTMS-traject vanuit de basisverzekering. Verder kan de behandeling alleen vanuit de basisverzekering worden vergoed wanneer er is sprake is van depressiviteit. Wanneer rTMS niet vanuit de basisverzekering kan worden vergoed is  gedeeltelijke vergoeding via de aanvullende polis ook vaak mogelijk, via een andere omschrijving dan “rTMS”. Voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden kunt het beste even contact met ons opnemen. 

rTMS kan ook helpen bij andere klachtenbeelden als dwangklachten (OCS), angstklachten maar ook bij neuropathische pijn, fybromyalgie (levenskwaliteit en pijn), tinnitus en complex regionaal pijnsyndroom. 

 

bel voor meer informatie