vraag & antwoord

Een versneld traject (zgn. accelerated TMS) met dagelijkse behandelsessies behoort tot de mogelijkheden. Dit kan uitkomst bieden bij een ernstige depressie, bij OCS of wanneer u verder weg woont. U kunt eventueel op loopafstand van de praktijk overnachten. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

rTMS kan worden toegepast bij de volgende klachten:

 • depressiviteit
 • bipolaire stoornis (tijdens een depressieve episode)
 • dysthyme stoornis
 • obsessief-compulsieve stoornis (dwang)
 • gegeneraliseerde angst/ptss/paniekstoornis
 • rTMS kan worden toegepast vanaf 14 jaar en ouder

In de volgende gevallen is het normaal gesproken beter om niet te behandelen met rTMS:

 • bij een leeftijd onder de 14 jaar
 • bij epilepsie
 • bij hersentrauma/neurochirurgie
 • tijdens de zwangerschap
 • bij een intracraniaal of cochleair implantaat
 • wanneer u een pacemaker heeft
 • bij persoonlijkheidsstoornissen

rTMS is een veilige therapie, wanneer er al sprake is van bijwerkingen gaat het om tijdelijke lichte hoofdpijn of een door de stimulatie gevoelige hoofdhuid. Dergelijke klachten treden meestal niet op en zijn anders van korte duur. De gebruikte intensiteit van de magnetische pulsen is van ongeveer eenzelfde sterkte als die waarmee het brein gewend is te communiceren en in die zin niet “lichaamsvreemd”. 

De behandeling is niet pijnlijk, men went snel aan de tikjes. Om de cliënt te laten wennen zijn de eerste pulsen wat minder sterk, vervolgens wordt de intensiteit geleidelijk opgevoerd.

Hoewel vergoeding vanuit de basisverzekering therapieresistentie* als vereiste heeft, begint men idealiter al eerder met rTMS. In een vroeger stadium van de depressie zien we dat cliënten relatief sneller op de behandeling reageren en er minder behandelingen nodig zijn dan wanneer men in een latere fase begint. 

 

* met een therapieresistente depressie wordt bedoeld dat een cliënt al meer dan een jaar, zonder afdoende resultaat een combinatie van gedragstherapie en medicatie heeft geprobeerd.

Een verwijzing is noodzakelijk voor vergoeding via de basisverzekering. De verwijzing moet gericht zijn aan GGZ-instelling “Sol-psychotherapie”, uw huisarts kan de benodigde gegevens vinden op Zorgkaart Nederland. Verder moet er op de verwijzing staan dat het gaat om langdurige GGZ ter behandeling van depressie. 

Wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten en de behandeling niet via de basisverzekering vergoed kan worden, dan kan er vaak via de aanvullende polis gedeeltelijke vergoeding plaatsvinden. 

Wanneer u meer zou willen weten over de verwijzing of vergoeding via de aanvullende polis neemt u dan even contact met ons op.

Het totaal aantal benodigde sessie bij een succesvol traject verschilt per cliënt. Gemiddeld vinden er tussen de 25-30 behandelingen plaats. Wanneer de behandeling niet aanslaat wordt na ongeveer 10 á 12x gestopt met de behandelingen. 

De behandelingen zijn goed te combineren met medicatie. U hoeft niet van tevoren af te bouwen voordat u met rTMS begint. Afbouwen van medicatie tijdens het rTMS-traject is over het algemeen niet aan te raden omdat dit van invloed kan zijn op de symptomen en het hierdoor minder duidelijk wordt wat rtMS voor effect heeft. Het kan ook zijn dat u het rTMS-traject juist wilt gebruiken om een eventuele terugval die gepaard kan gaan met het afbouwen van de medicijnen, op te vangen. Het is dan wel van belang dat u dit van tevoren bespreekt met uw huisarts en het nooit op eigen initiatief te doen

Wanneer de rTMS-behandeling aanslaat en energie en motivatie terugkomen, dan kan het verleidelijk om direct weer van alles te willen ondernemen. Het brein heeft echter tijd nodig om te herstellen en kan in het begin bij overbelasting makkelijk terugvallen. Dit is makkelijk te voorkomen door wat reserve in te bouwen en nooit gelijk voor 100% te gaan, ook niet wanneer het voelt alsof dat weer zou moeten kunnen. Vooral mensen met een burnout-verleden moeten hier op hun hoede zijn omdat het voor hen vaak lastig is om innerlijke signalen op te pikken wanneer ze over hun grenzen heen gaan. 

Verder kunt u (indien mogelijk) voorzichtig uw conditie proberen op te bouwen. Depressiviteit heeft vaak een sterke relatie met het vermogen van het lichaam om zuurstof om te zetten in energie. Dit proces is afhankelijk van de functionaliteit van de energieleveranciers in onze cellen, de mitochondriën. Hoe beter dit proces verloopt hoe kleiner de kans op depressiviteit en hoe minder ernstig de depressie is. De beste manier om uw zuurstofopname te verbeteren is door zodanig te trainen (wandelen, fietsen of hardlopen) dat u altijd in staat blijft om nog net een gesprek te kunnen voeren en zo uitputting te voorkomen. Alcohol en roken hebben een negatieve invloed op de zuurstofopname.

Wanneer u het jaarlijks moeilijker heeft in de herfst- winterperiode dan is het verstandig gedurende het rTMS-traject thuis lichttherapie toe te passen.