hoe werkt rTMS?

rTMS richt zich op de fysiologie van het brein

Het kan moeilijk zijn voor mensen met depressie of dwangklachten om hetgeen wordt aangereikt via gedragstherapie toe te passen in het dagelijks leven. Het is net of de basis van de problemen zich dan een laag onder het bewuste begeeft, daar waar je niet kan komen via de verbale route van gesprekstherapie. Dit is waar rTMS kan helpen doordat het wel invloed heeft op die diepere laag: de fysiologie van de hersenen zelf.  

Met rTMS is het mogelijk om ontregelde hersengebieden weer normaal te laten functioneren. Door de behandeling regelmatig te herhalen krijgt het brein als het ware telkens een zetje in de goede richting waardoor het steeds makkelijker wordt om weer efficiënt en gebalanceerd te kunnen functioneren. De therapie maakt hiervoor gebruik van elektrische pulsen die worden gericht op een voor de klacht relevant hersengebied.

De pulsen voelen als tikjes tegen het hoofd, in het begin voelt het wat vreemd, maar dit went snel. De regelmaat of frequentie van de pulsen, die een aantal centimeter diep de hersenen ingaan, bepaalt het effect op het gedeelte van de hersenschors waar de stimulatie plaatsvindt. Pulsen met een frequentie van minder dan vijf keer per seconde (5 Hertz) hebben een remmend effect op de ondergelegen hersenschors, terwijl de frequenties erboven juist een activerend effect hebben.

De elektrische pulsen komen uit een magnetische spoel die tijdens de behandeling tegen de schedel wordt geplaatst. De pulsen voelen als tikjes tegen het hoofd en bereiken heel nauwgezet op 2 á 3 centimeter diepte een specifiek gedeelte van de hersenschors. 

individuele afstemming

rTMS wordt dus niet bij iedereen op exact dezelfde manier toegepast. Op welk gedeelte van het brein de pulsen worden gericht hangt vooral af van het klachtenbeeld, zo wordt bij depressie de puls vaak gericht op een gedeelte van de prefrontale schors, waarbij aan de linkerkant hogere, activerende frequenties worden gebruikt en aan de rechterkant lagere, remmende frequenties. Soms kan EEG-brainmapping ook bruikbare informatie geven hieromtrent. Voorts hangt de intensiteit (de sterkte van de puls) niet alleen af van het klachtenbeeld maar ook van de gevoeligheid van de hersenschors die verschilt van persoon tot persoon (ook tussen linker- en rechter hersenhelft kunnen er grote verschillen zijn). We kunnen een inschatting maken van de gevoeligheid van de hersenen door de puls te richten op de motorische schors, wanneer de puls precies goed wordt gericht zal één van de vingers van de tegenovergelegen hand op de puls reageren met een beweging. De intensiteit van de puls die nog nét voor een beweging zorgt wordt de Motor Threshold genoemd, deze waarde gebruiken we vervolgens voor het duiden van de intensiteit van de puls tijdens de behandelingen. 

De intensiteit die bij rTMS wordt gebruikt is dus van ongeveer eenzelfde sterkte als die waar het  brein zelf gewend is mee te communiceren. rTMS is dan ook een veilige therapie die niet gepaard gaat met heftige bijwerkingen. Die komen hooguit in de vorm van lichte hoofdpijn direct na de behandeling die snel weer weg trekt, ook kan de hoofdhuid wat gevoeliger zijn na de behandeling. Maar als er al bijwerkingen zijn, zijn ze altijd kort. 

Zodra eenmaal bekend is welk hersengebied het beste kan worden gestimuleerd en wat de individuele Motor Threshold is, kan de behandeling beginnen!