waarom rtms.nu?

We zijn een kleinschalige praktijk waardoor een persoonlijke aanpak mogelijk is. We streven er samen met Sol-psychotherapie naar om geen wachtlijsten te hebben zodat u per direct  of in ieder geval op korte termijn kan beginnen.

We hebben jarenlange ervaring op het gebied van neuromodulatie en qEEG-analyse en zorgen ervoor dat we goed up to date blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Bij ons is het mogelijk intensieve trajecten te volgen. Oftewel dagelijkse behandelingen, evt. meerdere keren per dag. Verder gebruiken we brainmapping als leidraad voor een zo effectief mogelijke behandeling.

In veel gevallen wordt rTMS gecombineerd met een vorm van gedragstherapie, enerzijds omdat deze combinatie ertoe leidt dat beide behandelvormen elkaar versterken in effectiviteit en anderzijds is het een voorwaarde voor rTMS om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. Sol is een unieke GGZ-instelling omdat ze erin slagen zonder wachttijden te werken. U kunt dus altijd per direct starten bij Sol en u heeft altijd uw eigen psycholoog. De behandelingen zijn intensief en gericht op een duidelijke, vooraf afgesproken doelstelling. Ook wordt de therapie afgestemd op de wensen van de cliënt, zodat u het contact met de psycholoog heeft op de manier zoals u het wilt en op de momenten dat u het wenst. Het intakeproces en de gedragstherapie wordt online aangeboden. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en u bent bovendien geen tijd meer kwijt aan heen- en weer gereis.

Voor meer informatie kunt u bellen met 085-3032861.  Of kijkt u op de website www.sol-psychotherapie.nl

 

 

 

 

Peter de Groot, neuropsycholoog

Peter is in 2000 afgestudeerd als neuropsycholoog aan de VU Amsterdam. Tijdens zijn afstudeeronderzoek maakte hij voor het eerst kennis met hersenstimulatie. Het betrof hierbij een onderzoek naar de invloed van stimulatie van de huisreceptoren op cognitief verval bij veroudering. Hierna was de interesse in het van buitenaf beïnvloeden van hersenfuncties voorgoed gewekt. Peter heeft zich na zijn studie verder ontwikkeld op het gebied van rTMS, EEG-analyse en Loreta-neurofeedback.

Tineke Zondervan, klinisch psycholoog

Tineke is directeur van het door haar in augustus 2020 opgerichte Sol Psychotherapie. Ze is al sinds 1990 werkzaam in de GGZ als psychotherapeut, supervisor en zorgvernieuwer. Omdat rTMS staat voor innovatie in de zorg en de combinatie van gedragstherapie en rTMS elkaar versterken in werkzaamheid, was het een logische stap voor TIneke en de handen inéén te slaan en met elkaar samen te werken.

R. Ruud Kortekaas, neurowetenschapper

Ook werkzaam in centrum LEEF Schiedam is Ruud Kortekaas. Ruud heeft gewerkt als onderzoeker bij Rijksuniversiteit Groningen en in de farmaceutische industrie. Een aantal jaar geleden heeft Ruud zijn praktijk Magnolia opgericht waar hij voornamelijk werkt met pEMF (pulsed electromagnetic field) en andere vormen van neuromodulatie. Als echte techneur heeft hij zijn eigen apparatuur ontwikkeld waarmee hij cliënten met diverse hersengerelateerde problemen kan helpen waaronder depressiviteit. pEMF is een techniek waarmee magnetische velden worden gegenereerd die onze hersengolven kunnen beïnvloeden en daarmee ook de gerelateerde klachten. Ruud gebruikt EEG-analyse om te kunnen duiden met welk type pEMF-stimulatie de klant het meest gebaat zou kunnen zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op www.magnetisme.nu