rTMS in de praktijk

rTMS kan worden toegepast bij cliënten vanaf 14 jaar en ouder bij de volgende problemen: depressiviteit (incl. dysthyme stoornis en bipolaire stoornis); obsessief compulsieve stoornis en gegeneraliseerde angst. 

Bij rTMS gelden de volgende contra-indicaties: een pacemaker, bij epilepsie, metaalimplantaten (intracraniaal) en tijdens zwangerschap.

afspraak inplannen

Gewoonlijk kan direct of op korte termijn worden begonnen met de behandeling. Het is ook mogelijk kosteloos een kennismaking in te plannen. De rTMS-behandelingen vinden doorgaans 3x per week plaats. Intensieve behandeltrajecten, tot tien behandelingen per week behoren ook tot de mogelijkheden. Intensief behandelen is een optie voor cliënten die van verder weg moeten komen of bij ernstige depressiviteit.

Bij de eerste afspraak wordt ook een qEEG-scan gemaakt. Hiermee wordt een indruk verkregen van de fysiologie van het brein en op welke manier de problemen worden weerspiegeld in afwijkingen in de hersengolven. Soms kunnen de bevindingen worden gebruikt om richting te geven aan de rTMS-behandeling. U kunt een handdoek en shampoo meenemen om de EEG-gel na afloop van de registratie uit uw haar te verwijderen. 

tijdens een behandeling

Tijdens de behandeling zit u in een comfortabele stoel met een steuntje in de nek, zodat u uw hoofd stabiel ligt. Vervolgens wordt de te gebruiken locatie op de schedel gemarkeerd, hier wordt de magnetische spoel tegen geplaatst. Uit het midden van de spoel komt met een bepaalde regelmaat een puls die aanvoelt als een tikje tegen het hoofd. Het tikje is niet pijnlijk en men went er snel aan. U kunt uw ogen dicht doen of open houden, praten is mogelijk zolang er maar weinig wordt bewogen en de spoel niet verschuift. Naar muziek luisteren tijdens de behandeling is ook mogelijk. De behandeling doet geen pijn, maar om u te kunnen laten wennen aan de stimulatie zijn de eerste pulsen wat minder sterk. 

 

het behandeltraject

Na afloop van de behandeling kunnen cliënten zich tijdelijk wat licht in het hoofd voelen en soms is de hoofdhuid wat gevoeliger, dit trekt snel weer weg. Verder zijn er geen vervelende naweeën, de behandeling is volledig veilig. De duur van een behandeling ligt meestal ergens tussen de 22 en 35 minuten, afhankelijk van de aard van de behandeling. Een behandeltraject bestaat gewoonlijk uit ongeveer 18 tot 35 behandelingen. Om er voor te zorgen dat de kans op terugval klein is na een succesvol traject, is het verstandig om niet gelijk te stoppen zodra het goed gaat, het is beter om nog even door te gaan met de hersenstimulatie, ook wanneer het al goed gaat. Er zijn grote verschillen tussen cliënten in de snelheid en mate waarin men reageert op de behandelingen. Soms merkt men in de eerste week al een subtiel effect op, wat uiteraard een goed teken is, maar het kan ook langer duren voordat de eerste tekenen van herstel zich aandienen. Het kan ook zijn dat de herstelroute een grilliger verloop laat zien doordat men bijvoorbeeld te snel de teruggekeerde energie weer verbruikt. Wanneer de behandeling geen duidelijk positief effect heeft na ongeveer 10 behandelingen wordt de behandeling aanpast of gestopt.

 

kans van slagen

 

Uiteindelijk herstelt zo’n 35% van de cliënten volledig en nog eens 35% gedeeltelijk van de depressie. Comorbiditeit, dus wanneer iemand naast depressie bijvoorbeeld ook PTSS, autisme of dwangklachten heeft kan de kans van slagen nadelig beïnvloeden. Ook de ernst van de depressie heeft invloed op de kans op succes van de behandeling, in een vroeger stadium is het makkelijker snel te kunnen helpen met rTMS. 

 

rTMS en medicatie

De behandelingen zijn goed te combineren met medicatie. U hoeft niet van tevoren af te bouwen voordat u aan rTMS kunt beginnen. Het afbouwen van medicatie tijdens het rTMS-traject is over het algemeen niet aan te raden omdat dit van invloed kan zijn op de symptomen waardoor het minder duidelijk wordt welk effect rTMS precies heeft. Anderzijds kan het ook zijn dat u het rTMS-traject juist wilt gebruiken om een eventuele terugval die gepaard kan gaan met het afbouwen van de medicijnen, op te vangen. Het is dan wel van belang dat u dit van tevoren bespreekt met uw huisarts.