Tarieven, vergoeding en wachttijden

 

Sinds 2017 wordt rTMS vergoed vanuit de basisverzekering bij behandeling van depressie op voorwaarde dat de behandeling wordt gecombineerd met gedragstherapie. Mocht de behandeling niet vanuit de basisverzekering kunnen worden vergoed, dan is er vaak nog de mogelijkheid om een gedeelte vergoed te krijgen via de aanvullende polis. 

Neemt u vooral contact met ons op over de details omtrent verwijzing, vergoeding vanuit de basis- of aanvullende verzekering!

wachttijden

De actuele wachttijd (Maart 2023) bedraagt ongeveer 2 á 4 weken.

vergoeding vanuit de basisverzekering

In geval van depressiviteit kan zowel de rTMS-behandeling als de psychologische hulp worden vergoed vanuit de basisverzekering (vanaf 18 jaar en ouder), hierbij geldt het standaard NZA-tarief dat is gekoppeld aan de betreffende prestatiecode. Vaak is er een verschil tussen het NZA-tarief en het bedrag dat de zorgverzekeraar daawerkelijk vergoed. Dit verschil rekenen wij echter niet door aan de cliënt! U betaalt alleen, zoals gebruikelijk uw eigen risico.

Een voorwaarde van de zorgverzekeraars is dat rTMS dan wordt gecombineerd met gedragstherapie. Er is een verwijzing nodig van uw huisarts hierin moet staan dat het om langdurige GGZ ivm depressiviteit gaat, met vermelding van de GGZ-instelling “Sol-psychotherapie”. Uw huisarts kan de gegevens van Sol terugvinden op Zorgkaart Nederland. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten, maar indien dat niet het geval is hoeft u niet zelf bij te betalen voor de behandelingen.

Voorafgaand aan de rTMS-behandeling wordt een qEEG-scan gemaakt van uw hersenactiviteit, deze scan wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak zijn er wel mogelijkheden via de aanvullende polis. Het tarief voor een qEEG-scan is 150,- euro (registratie én analyse). 

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Wanneer de behandeling niet via de basisverzekering kan lopen zijn er vaak nog mogelijkheden om via de aanvullende polis een gedeelte vergoed te krijgen. De omschrijving op de factuur luidt dan: “psychosociaal consult”.  We zijn aangesloten bij het NFG en RWBZ. In dit geval is er geen verwijzing nodig en is gelijktijdige gedragstherapie geen voorwaarde voor vergoeding. Niettemin is een combinatie van rTMS met gedragstherapie vaak nog steeds aan te bevelen. De EEG-scan komt op eenzelfde wijze in aanmerking voor vergoeding.

Hier vindt u een overzicht van vergoedingsmogelijkheden via de aanvullende verzekering. 

Het tarief voor rTMS-behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 85,- euro. per behandeling. Het tarief voor de qEEG-scan bedraagt 150,- euro. Voor een eventuele 2e EEG-registratie later in het behandeltraject worden geen extra kosten berekend. 

no show

Wanneer u uw afspraak niet na kunt komen dan kunt u zich tot 24 uur van tevoren, telefonisch of via email, afmelden. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden als No Show geregistreerd. Wij  behouden ons het recht voor om in dat geval een rekening van 30,- euro rechtstreeks aan de cliënt te sturen. Een No Show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.