Vergoeding vanuit basis

rTMS kan worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een therapieresistente depressie, dwz dat na een periode van een jaar, medicatie (2 verschillende soorten) of een combinatie van medicatie en gesprekstherapie niet voldoende effect hebben gehad op de depressieve klachten. 

Wij hebben momenteel geen contracten met zorgverzekeraars, dit betekent dat de cliënt de factuur ontvangt en declareert bij de zorgverzekering. Meestal krijgt de cliënt een bepaald percentage van het factuurbedrag vergoed, het verschil hoeft niet zelf bijgelegd te worden door de cliënt. Er wordt dus geen Eigen Bijdrage doorberekend. De cliënt wordt wel geacht het wettelijk verplichte Eigen Risico te betalen.


Verwijzing of doorverwijzing

We zijn te vinden op Zorgdomein via de zoektermen “Praktijk voor Neuropsychologie, Schiedam”. Graag in de verwijzing vermelden dat het om specialistische GGZ gaat. 


Intake en behandeling

Kort nadat de verwijzing binnen is ontvangt de cliënt een welkomstemail met een vragenlijst en informatie over het gehele behandeltraject. Eén van de behandelend psychologen neemt telefonisch contact op om een afspraak te maken voor de eerste intake, deze vindt online plaats. Vervolgens vindt er hierop volgend  nog een tweede intake plaats met de psychiater (eveneens online), die de rol van regiebehandelaar heeft. 

Gewoonlijk kan direct volgend op de intake begonnen worden met de rTMS-behandelingen en de gesprekken met de psycholoog. De rTMS-behandelingen vinden meestal 3x per week plaats, de gesprekstherapie vindt afzonderlijk plaats, de regelmaat hiervan is afhankelijk van de inschatting van de psycholoog alsook de behoefte bij de cliënt. De gesprekken vinden eens per week tot eens in de drie weken plaats.